Обществени поръчки

008-2015/КД - Затворен(а), Изработка, доставка и подмяна на 16 броя смесители Dy 300 за котли №№ 5 и 8

СРОК за подаване на оферти 23.03 2015
   Номер от агенцията за ОП: 9039531

По техническо задание - чертеж.

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила