Обществени поръчки

010-2015/КД - Затворен(а), Доставка на 260 т. +/_ 10% синтетична техническа течна солна киселина, съгласно БДС 1081-85 или еквивалент по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 26.03 2015
   Номер от агенцията за ОП: 9039835

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила