Обществени поръчки

011-2015/ПУ - Затворен(а), Въоръжена охрана на обекти на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 29.04 2015
   Номер от агенцията за ОП: 00678-2015-0003

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила