Обществени поръчки

050-2015 - Затворен(а), Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на бул. „Липник“ № 78, бл. Чайковски”, вх. Ж, гр. Русе – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 20.05 2015

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила