Обществени поръчки

097-2015 - Затворен(а), Извършване на строителни и ремонтни работи по възстановяване на пътни, тротоарни и др. настилки и строителни конструкции от топлопреносната мрежа на „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 12.10 2015

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила