Обществени поръчки

042-2016/КУ - Отворен(а), Подмяна на 10 броя пароотвеждащи тръби 133х10, материал – Ст. 20, от заден екран на пещна камера към барабана на котел 8, по техническо задание и чертежи.

СРОК за подаване на оферти 20.06 2016

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила