Обществени поръчки

036-2015/КД - Затворен(а), Изработка, доставка и подмяна на 16 броя смесители Dy 300 за котли №№ 5 и 8 – по техническо задание и чертежи

СРОК за подаване на оферти 08.05 2015
   Номер от агенцията за ОП: 9040902

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила