Обществени поръчки

073-2015 - Отворен(а), Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за присъединяване към ТПМ на сграда на ул. „Хан Крум “ № 2, гр. Русе – по техническо задание и проект

СРОК за подаване на оферти 14.09 2015

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила