Обществени поръчки

044-2016/ПС - Отворен(а), ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, И ИЗГРАЖДАНЕ ПРЕГРАДНА СТЕНА НА ОБЕКТ РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕН ТЕРЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩ СГУРООТВАЛ

СРОК за подаване на оферти 05.07 2016
   Номер от агенцията за ОП: 735527

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила