Обществени поръчки

075-2015 - Отворен(а), Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на разпределителен топлопровод, присъединителни топлопроводи и абонатни станции за сграда на бул. Липник № 75 гр. Русе по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 14.09 2015

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила