Обществени поръчки

080-2015/КУ - Възложен(а), Застраховка имущество собственост на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 20.07 2015
   Номер от агенцията за ОП: 9043598

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила