Обществени поръчки

053-2015 - Отворен(а), Разработване на инвестиционен работен проект на фундаментите за оборудването на Инсталация за производство на пелети от биомаса по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 10.06 2015

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила