Обществени поръчки

104-2015 - Отворен(а), Изграждане на присъединителен тръбопровод и абонатна станция за присъединяване към ТПМ на бл. „Мусоргски“, вх. „В“, гр. Русе – по техническо задание и проект

СРОК за подаване на оферти 19.10 2015

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила