Обществени поръчки

079-2015/КУ - Затворен(а), Събиране и инкасиране на дължимите суми от абонатите на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 20.07 2015
   Номер от агенцията за ОП: 9043576

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила