Обществени поръчки

035-2016/КС - Отворен(а), Изграждане на разпределителен тръбопровод и присъединителен топлопровод и абонатни станции за блок Д. Христов, блок Падаревски и блок Сметана в гр. Русе – по техническо задание и проект

СРОК за подаване на оферти 15.06 2016

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила