Обществени поръчки

022-2016 - Затворен(а), Извършване на подготовка на повърхнините за безразрушителен контрол на метала, изрязване и подмяна на контролен участък и последващо възстановяване на Главен паропровод на ТГ-5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 11.04 2016

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила