Обществени поръчки

040-2016/КС - Отворен(а), Изграждане на разпределителен тръбопровод и присъединителни топлопроводи и абонатни станции за ул. Вардар №36, ул.Вардар №32 и ул.Мехомия №6-8 в гр. Русе – по техническо задание и проект

СРОК за подаване на оферти 27.06 2016
   Номер от агенцията за ОП: 9053773

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила