Обществени поръчки

065-2015 - Затворен(а), Разработване на Инвестиционен работен проект за изграждане на трасе за паропровод за захранване на пелетираща инсталация в „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 08.06 2015

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила