Обществени поръчки

083-2015 - Отворен(а), “Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. „Чипровци“ № 14, бл. „Клисура”, гр. Русе – по техническо задание”

СРОК за подаване на оферти 10.08 2015

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила