Обществени поръчки

069-2015 - Затворен(а), Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за бл. „Д. Христов”, вх. А, гр. Русе – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 17.07 2015

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила