Обществени поръчки

094-2015 - Отворен(а), Изграждане на присъединителен тръбопровод и абонатна станция за присъединяване към ТПМ на сграда на ул. „Борисова“, № 2, гр. Русе – по техническо задание и проект

СРОК за подаване на оферти 12.10 2015

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила