Обществени поръчки

005-2015 - Затворен(а), Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на присъединителен топлоплопровод и абонатна станция за сграда на ул. Вардар № 29

СРОК за подаване на оферти 12.03 2015

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила