Обществени поръчки

037-2015 - Затворен(а), Разработване наремонтна документация за подмяна на салникови компенсатори с линзови компенсатори в топлофикационни камери от топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 07.05 2015

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила