Обществени поръчки

033-2016/КС - Отворен(а), Изграждане на навес за дървесен чипс, стоманобетонен траншей за L редлер и изравнителна стоманобетонова площадка– по техническо задание и проект

СРОК за подаване на оферти 13.06 2016
   Номер от агенцията за ОП: 9053493

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила