Обществени поръчки

020-2016/КС - Затворен(а), „ Извършване на строителни и ремонтни работи по възстановяване на пътни, тротоарни и др. настилки и строителни конструкции по топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАД

СРОК за подаване на оферти 06.04 2016
   Номер от агенцията за ОП: 9051630

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила