Обществени поръчки

043-2016/КУ - Отворен(а), Подмяна предпазни клапани на котел 7 с предпазни клапани демонтирани от котел 5 по техническо задание и проект.

СРОК за подаване на оферти 20.06 2016

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила