Обществени поръчки

017-2016/ПД - Затворен(а), Доставка на 260 т. +/_ 10% синтетична техническа течна солна киселина, съгласно БДС 1081-85 или еквивалент по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 30.03 2016
   Номер от агенцията за ОП: 9051386

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила