Обществени поръчки

004-2015/ПД - Затворен(а), Доставка на арматура по спецификации и технически задания за Топлофикация Русе ЕАД

СРОК за подаване на оферти 06.04 2015
   Номер от агенцията за ОП: 00678-2015-0002

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила