Обществени поръчки

040-2015/ПД - Отворен(а), Доставка на блокови индиректни абонатни станции за водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАД

СРОК за подаване на оферти 08.06 2015
   Номер от агенцията за ОП: 662487

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила