Обществени поръчки

009-2016 - Отворен(а), Извършване на последваща периодична метрологична проверка на ултразвукови търговски топломери – по техническо задание и календарен график

СРОК за подаване на оферти 07.03 2016

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила