Обществени поръчки

012-2016 - Затворен(а), Извършване на последваща периодична метрологична проверка на търговски водомери, използвани в абонатни станции – по техническо задание и календарен график

СРОК за подаване на оферти 21.03 2016

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила