Обществени поръчки

034-2015/КУ - Затворен(а), Консултант за извършване оценяване на съответствието и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обекти при разширение и реконструкция на водната топлопреносна мрежа на „Топлофикация Русе“ ЕАД”

СРОК за подаване на оферти 04.05 2015
   Номер от агенцията за ОП: 9040870

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила