Обществени поръчки

028-2016/КС - Отворен(а), Възстановяване на чукова дробилка, монтирана на ГТЛ 08А, в Топлофикация Русе ЕАД – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 09.05 2016
   Номер от агенцията за ОП: 9053012

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила