Обществени поръчки

093-2015/КС - Отворен(а), Изграждане на разпределителен топлопровод, присъединителни тръбопроводи и абонатни станции за присъединяване към ТПМ на бл. „Д. Христов“, бл. „Падаревски“ и бл. „Сметана“, гр. Русе – по приложен проект – Приложение № 1 и Техническо задание

СРОК за подаване на оферти 14.09 2015
   Номер от агенцията за ОП: 9045304

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила