Обществени поръчки

095-2015/КС - Отворен(а), Изграждане на разпределителен топлопровод и присъединителни топлопроводи и абонатни станции за присъединяване към ТПМ на ул. Вардар № 36, ул. Вардар № 32 и ул. Мехомия № 6-8 гр. Русе – по техническо задание и проект

СРОК за подаване на оферти 14.09 2015
   Номер от агенцията за ОП: 9045367

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила