Обществени поръчки

021-2015 - Затворен(а), Ремонт на салникови компенсатори от топлопреносната мрежа на „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 04.05 2015

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила