Обществени поръчки

088-2015 - Отворен(а), Изграждане на присъединителен тръбопровод и абонатна станция за присъединяване към ТПМ на бл. „Калман“, вх. „А“ и вх.”Б”, гр. Русе – по техническо задание и проект

СРОК за подаване на оферти 08.09 2015

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила