Обществени поръчки

051-2015 - Отворен(а), Реконструкция на участъци от топлопреносни трасета, елемент от водната топлопреносна мрежа на „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание”

СРОК за подаване на оферти 25.05 2015

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила