Обществени поръчки

096-2015 - Затворен(а), Разработване на ремонтна документация за реконструкция на съществуващи вътрешни-сградни инсталации за отопление и битова гореща вода в спортна зала за борба „Юнак” гр.Русе – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 24.09 2015

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила