Обществени поръчки

084-2015 - Отворен(а), Изследване деформационните процеси на дигите на Северен сектор на Депо за неопасни отпадъци – Сгуроотвал на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 17.08 2015

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила