Обществени поръчки

114-2015 - Затворен(а), Избор на медицински център за провеждане на профилактични прегледи и лабораторни медицински изследвания на работещите в „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 01.12 2015

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила