Обществени поръчки

056-2015 - Затворен(а), Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. „Киев“ № 11, бл. „Сметана”, вх. А ÷ вх. Г, гр. Русе – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 10.06 2015

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила