Обществени поръчки

047-2015 - Затворен(а), Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на бул. „Липник“ № 82, бл. „Индже войвода”, вх. Г, гр. Русе – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 17.07 2015

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила