Обществени поръчки

045-2015 - Затворен(а), Изграждане на присъединителен тръбопровод и абонатна станция за присъединяване към ТПМ на сграда на ул. м-р Атанас Узунов № 5, гр. Русе – по техническо задание и проект

СРОК за подаване на оферти 18.05 2015

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила