Обществени поръчки

026-2016 - Затворен(а), Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за зала за тенис на маса в СК Ялта кв.418 УПИ I-5095 гр. Русе – по техническо задание и проект

СРОК за подаване на оферти 09.05 2016

ПРЕКРАТЕН

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила