Обществени поръчки

074-2015 - Затворен(а), Контрол и сервизно обслужване на електрохимична защита от корозия, мълниезащита, електроизолационни фланци и прилежащите към тях съоръжения собственост на „Топлофикация Русе” ЕАД, както и контрол на измервателните системи за разход на присъединени към газопроводa ползватели на природен газ, собственост на „Топлофикация Русе” ЕАД – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 20.07 2015

Тръжна документация

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила