Обществени поръчки

115-2015/КУ - Възложен(а), Сервизно поддържане на три броя товаро-пътнически асансьори в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

СРОК за подаване на оферти 16.12 2015
   Номер от агенцията за ОП: 9048544

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила