Обществени поръчки

091-2015 - Възложен(а), Разработване на ремонтна документация за реконструкция на съществуващи вътрешни-сградни инсталации за отопление и битова гореща вода в многофамилни жилищни сгради до 8 етажа – по технически задания

СРОК за подаване на оферти 14.09 2015

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила