Новини от месец Ноември 2014

Изявление до Русенската общественост и клиентите на „Топлофикация Русе“ ЕАД

Изявление до Русенската общественост и клиентите на „Топлофикация Русе“ ЕАД
2014-11-05 | събития

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, „Топлофикация Русе“ ЕАД като дружество с дейност в отрасъл Енергетика изпълнява лицензионните си дейности и поддържа активни отношения с клиентите си и сдруженията за защита на потребителите при стриктното спазване на изискванията на действащото българско законодателство единствено в неговата цялост, конституционно установена йерархия на ранговете на актовете и взаимовръзките по прилагането на буквата и духа на закона при колизия на норми от актове от един и същи ранг....

виж още