Новини от месец Февруари 2023

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД.

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД.
2023-02-08 | събития

За месец януари 2023 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 16700 МВтч, като за същия период през 2022 година размера на предоставената топлинна енергия е бил 19996,7 МВтч....

виж още

Анкета

Анкета
2023-02-08 | събития

Уважаеми клиенти, имате възможност да участвате в нашата анкета, чиято цел е да проучим вашето мнение относно сградните инсталации за отопление и битова гореща вода. Анкетата се намира във Вашия личен профил след вход в сайта с абонатния Ви номер....

виж още